Om KIOSK


Vi har under åren etablerat samarbete med skolor i Malmö. 

Samarbetet är utformat så att vi har hela klasser under ett helt läsår och då minst en timme per vecka.

KFUM KIOSK har både fysisk och psykisk träning med barnen.

65 % av barn och ungdomar 15-24 år är enligt RF aktiva i någon form av förening

70 % av dessa har idrottsledaren som förebild enligt Ungdomsbarometern. 9-12 år ??

Detta innebär att 35 % av alla ungdomar i Sverige står utanför och saknar tillgång till förebild.

I denna grupp befinner sig oftast de barnen som mest behöver trygghet i form av vuxna.

I varje åldersgrupp finns ca 100 000 barn enligt BRÅ och då finns det 140 000 barn i åldern 9-12 år som varje år står utanför. Varför står de utanför?  Det finns inget generellt svar, men oftast är det att man inte har fysiska och psykiska förutsättningar, man vågar inte misslyckas eller jämföras med andra. Man bor i ett område med lågt föreningsliv, föräldrarnas oengagemang eller att familjen inte ha råd. Det sistnämnda gäller ofta tjejer.

Barn/ungdomar med låg aktivitetsgrad får ofta problem med hälsan i vuxen ålder där hjärt-och kärlsjukdomar är de vanligaste.

Undersökningar med unga kriminella män visar att de saknat förebilder i åldern 9-12 år.

Vuxna sexualförbrytare har ofta själv blivit utsatta i just denna ålder.

Förebilderna för barn mellan 9-12 år är vuxna som är 40 år och uppåt. Yngre tonåringar har äldre tonåringar som förebilder.

Barn har minst 4 grupper som påverkar dem. Störst påverkan har föräldrarna sedan kommer skolan, kompisarna och idrotten. I de 3 sistnämnda grupperna kan inflytandet vara olika stort.

De 140 000 barnen som stårör behöver inte projekt utan fast verksamhet.


Alla människor är resurser som söker ett sammanhang - "Vi hjälper till att skapa det"Vill ni att vi ska kunna fortsätta vårt arbete, kan ni stödja oss genom att sätta in ett bidrag på vårt BG konto  391-3100