SPP/ Klart du kanMalmö är en segregerad stad i många avseende - både ekonomiskt, socialt och hälsomässigt -

och detta påverkar i högsta grad de barn som bor där. Med sin gränsöverskridande verksamhet

fångar KIOSK upp teman och tillfällen att nå dessa barn med budskap som annars varit svåra att

förmedla. KIOSK utgår i första hand från barnens perspektiv och verksamheten har redan gett be-

visad effekt  enligt en utvärdering som gjorts av Region Skåne. Den här typen av arbete är ett

viktigt komplement i dessa barns vardag och därför vill SPP vara med och stötta KIOSK's verksamhet

i Malmö.


Johanna Landberg

Klart-du-kan!-juryns ordförande


Gilla oss även på vår facebooksida kfumkiosk


Vi har under åren fått bidrag från :


KonsumentverlSparbanksstiftelsen

Åke Wibergs Minnesfond

Kronprinsessan Margaretas minnesfond

Pro Pratia

Malmö Stad

Prins Carl Gustavs Minnesfond

Sten K Johnsons Minnesstiftelse

Region Skåne

Länsstyrelsen

Skandia Ideer för livet

SPP

Åhlensstiftelsen

Pia Ståhls Stiftelse

Carl Jönssons Understödelsstiftelse II

Skåneidrotten

Skolidrottsförbundet

Jerringfonden

Konsumentverke

Albert Påhlssons Stiftelse