Ledare

Lars Antin

Ungdomsledare sedan 18 år tillbaka. Trettio års erfarenhet som arbetsledare.

Tommy Karlsson

Tio års erfarenhet som ungdomledare. Arbetsledarfunktion i tolv år.

Kontakt

Vill ni nå oss så kan ni antingen ringa oss eller skicka oss ett mail.

Lars Antin

Betaniaplan 4

211 55 Malmö

0730 98 50 53

lars.antin@kfumkiosk.se

Tommy Karlsson

Betaniaplan 4

211 55 Malmö

0733 85 01 84

tommy.karlsson@kfumkiosk.se