KIOSK VerksamhetKIOSK Senior ingår som en ordinarie verksamhet i KFUM KIOSK.


Verksamheten består av att besöka äldre som lever ensamma eller bor på äldreboende och behöver en social kontakt. Man fikar tillsammans, går på promenader eller besöker frissan och andra liknande saker som annars inte någon har tid med.


Denna verksamhet lämpar sig speciellt för kvinnor som av olika orsaker inte kan arbeta fullt ut i produktionsindustrin.


Den viktigaste egensakapen är väl utvecklad empati och viljan att hjälpa sina äldre medmänniskor till en trivsam och engagerande tillvaro.


KFUM KIOSK har under de senare åren varit mentor för människor som varit utbrända, där vi försöker göra dem till fungerande människor igen.


Detta sker i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Malmö."Även de som inte väljer något gör ett val"